Χαριλάου: «Ανοικτά προς συζήτηση όλα τα θέματα για συλλογική σύμβαση»