Κίνδυνος για διακοπές ρεύματος ένεκα των απεργιών στην ΑΗΚ

Κίνδυνος για διακοπές ρεύματος ένεκα των απεργιών στην ΑΗΚ