Κλειστές υπηρεσίες σε Τοπικές Αρχές, δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα κατά την αυριανή στάση εργασίας