Κύπρος – Μητέρα μονογονιός: «Τα μωρά ζητούν μου γάλα και δεν έχω»