Κύπρος: Που οφείλεται η έξαρση ιώσεων νωρίτερα από άλλες χρονιές