Κυριακίδου: Η Κύπρος να εκμεταλλευτεί το Ευρ. Σχέδιο Καταπολέμησης Καρκίνου