Με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργήσει ο ΟΚΥπΥ κατά την παναπεργία