Μέτριο το θήραμα στην πρώτη κυνηγετική εξόρμηση- Ποιά η αποτίμηση