Λήγει η προθεσμία και έρχεται πρόστιμο για την ανανέωση άδεια κυκλοφορίας

Λήγει η προθεσμία και έρχεται πρόστιμο για την ανανέωση άδεια κυκλοφορίας