Μονόωρη στάση εργασίας μελών συνδικαλιστικών οργανώσεων της ΑΗΚ

Μονόωρη στάση εργασίας μελών συνδικαλιστικών οργανώσεων της ΑΗΚ