Νέο Kέντρο Μαστογραφίας και υπηρεσίες για αιμοκαθαρόμενους στο ΓΝ Αμμοχώστου