ΟΕΒ: Προσηλωμένη στον διάλογο για ειρηνική επίλυση της διαφοράς για ΑΤΑ

ΟΕΒ: Προσηλωμένη στον διάλογο για ειρηνική επίλυση της διαφοράς για ΑΤΑ