Πάφου: Η Μητρόπολη έδωσε πέραν των 100 χιλιάδων ευρώ για την πανδημία

Πάφου: Η Μητρόπολη έδωσε πέραν των 100 χιλιάδων ευρώ για την πανδημία