Παρατείνεται η υποβολή των απαραίτητων εγγράφων για διεκδίκηση θέση σε στρατιωτικές σχολές

Παρατείνεται η υποβολή των απαραίτητων εγγράφων για διεκδίκηση θέση σε στρατιωτικές σχολές