Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας: Ζητά μέτρα για προστασία των ηλικιωμένων από τη φτώχεια

Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας: Ζητά μέτρα για προστασία των ηλικιωμένων από τη φτώχεια