Πηλείδου: Απαράδεκτη η επιστολή για τερματισμό του σχεδίου για φωτοβολταϊκά

Πηλείδου: Απαράδεκτη η επιστολή για τερματισμό του σχεδίου για φωτοβολταϊκά