Πέραν των 3,5 χιλιάδων τα περιστατικά καρκίνου κάθε χρόνο στην Κύπρο

Πέραν των 3,5 χιλιάδων τα περιστατικά καρκίνου κάθε χρόνο στην Κύπρο