Πέραν του 90% των αδειοδοτημένων κλινών στην Πάφο σε πλήρη λειτουργία

Πέραν του 90% των αδειοδοτημένων κλινών στην Πάφο σε πλήρη λειτουργία