Φέρνει Κίτρινη Προειδοποίηση με καταιγίδες και χιόνι στην Κύπρο η «Γαία»

Φέρνει Κίτρινη Προειδοποίηση με καταιγίδες και χιόνι στην Κύπρο η «Γαία»