ΠΙΣ για διαθεσιμότητα γιατρών: «Δεν πρέπει να θυματοποιούνται»