Πληροφορίες: Στο «στρατόπεδο» Πάφου τάσσεται ο Ταμασού Ησαΐας

Πληροφορίες: Στο «στρατόπεδο» Πάφου τάσσεται ο Ταμασού Ησαΐας