Πότε αρχίζει η ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας

Πότε αρχίζει η ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας