Προσοχή! Χτυπούν πόρτες ως υπάλληλοι της Υδατοπρομήθειας και ζητούν λεφτά για να μην σου κόψουν το νερό

Προσοχή! Χτυπούν πόρτες ως υπάλληλοι της Υδατοπρομήθειας και ζητούν λεφτά για να μην σου κόψουν το νερό