Προσοχή! Παραμένει κλειστός ο δασικός δρόμος «Άσπρος Ποταμός – Τοξεύτρα»

Προσοχή! Παραμένει κλειστός ο δασικός δρόμος «Άσπρος Ποταμός – Τοξεύτρα»