Πρόσθετη χορηγία για αεροπορικά ναύλα και στέγαση σε φοιτητές