Πυρά κατά ΕΔΥ για διαθεσιμότητα ιατρών στο Μακάρειο μετά την ανατροπή