Σάρκα και οστά παίρνει το τηλεφωνικό κέντρο επικοινωνίας 1450

Σάρκα και οστά παίρνει το τηλεφωνικό κέντρο επικοινωνίας 1450