ΣΕΚ – ΠΕΟ διαβεβαιώνουν τους εκπαιδευτικούς ότι ζητούν διασφάλιση της απασχόλησής τους στα απογευματινά προγράμματα

ΣΕΚ – ΠΕΟ διαβεβαιώνουν τους εκπαιδευτικούς ότι ζητούν διασφάλιση της απασχόλησής τους στα απογευματινά προγράμματα