Στις ενορίες οι προκαταρκτικοί κατάλογοι για Αρχιεπισκοπικές τη Δευτέρα