Το πρώτο Τ/κ «Χαλλούμι – Hellim» λαμβάνει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης

Το πρώτο Τ/κ «Χαλλούμι – Hellim» λαμβάνει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης