ΥΠΑΜ: Βασικό καθήκον η υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας και συμφερόντων της Κύπρου