Υποχώρησε μέρος του δρόμου στη παραλία Μενεού

Υποχώρησε μέρος του δρόμου στη παραλία Μενεού