Υπουργός Δικαιοσύνης: Καμία μορφή έμφυλης βίας δεν είναι ανεκτή