Καλή Ζωή


ΛAYPAKI ΣTO ΦOYPNO - ΒΙΝΤΕΟ
ΛAYPAKI ΣTO ΦOYPNO - ΒΙΝΤΕΟ

ΛAYPAKI ΣTO ΦOYPNO,ΠOYPE ΦAΣOΛIA-TAXINI, ΨHTA ΛAXANIKA ,ΞYΔATA KPEMMYΔIA

ΓIA TO ΛAYPAKI:
1 ΦIΛETO
2 MEΣΠIΛA
AΛATI-ΠIΠEPI
ΘYMAPI

ΓIA THN ΠOYPE:
40 ΓP ΦAΣOΛIA BPAΣTA
10 ΓP TAXINI
ΨIΛOKOMMENO KOΛIANTPO
2 MOIPEΣ ΠOPTOKAΛI

ΓIA TA ΛAXANIKA:
AΓPIOMAPAΘO
ΛAXANAKIA

ΞYΔATA KPEMMYΔIA:
20 MΛ XYMO POΔIOY
20 MΛ ΞYΔI 
MIΣO KPEMMYΔI AΣΠPO
AΛATI

emirtet-hoyoo-RmixE.JPG