Σακίρα: Διέκοψε γύρισμα για να βοηθήσει δημοσιογράφο που έδερναν αστυνομικοί