Συγκίνησε η Ελίτα Μιχαηλίδου με μια φωτογραφία… από τα παλιά

Συγκίνησε η Ελίτα Μιχαηλίδου με μια φωτογραφία… από τα παλιά