Αναγνωρίζετε το αγόρι της φωτογραφίας; Γεμίζει τις πίστες της Αθήνας

Αναγνωρίζετε το αγόρι της φωτογραφίας; Γεμίζει τις πίστες της Αθήνας