Αργυρώ Ροτσίδου: «Με βουρκωμένα μάτια ξεκινούσαμε για Γερμανία»