Βασίλης Καρράς: Για μία καρέκλα το άγριο ξύλο σε συναυλία του

Βασίλης Καρράς: Για μία καρέκλα το άγριο ξύλο σε συναυλία του