Γέλιο μέχρι δακρύων: Ο Τάκης Ζαχαράτος ως Σοφία Χατζηπαντελή