Γεννητούρια για γνωστό ζευγάρι της πολιτικής της Κύπρου!