«Με ποιο δικαίωμα θα πούμε σε κάποιον αν θα πάει στην παραλία;»