Ποια είναι η γυναίκα με τη δάδα στην αρχή των ταινιών της Columbia

Ποια είναι η γυναίκα με τη δάδα στην αρχή των ταινιών της Columbia