Στην αρχή απλά ξεχώρισε στα μάτια μας σήμερα όμως επιβραβεύθηκε και επίσημα από τον ΘΟΚ