Και όμως… Η Τζους Ευείδη από τις επαναλήψεις του Καφέ της Χαράς παίρνει…