Στα δικαστήρια Σακίρα και Πικέ λίγο μετά το χωρισμό τους;