Ο Νίκος Οικονομόπουλος θα κινηθεί νομικά για την ακύρωση συναυλίας του