Γιώτα Παπαδοπούλου: Εύχεται στο Νικόλα (Οικογενειακή φωτογραφία)