Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Πρέπει να σταματήσει αυτό με τις γυναικείες ορμόνες»