Μίνα Αδαμάκη: Ο δυναμικός χαρακτήρας της και η μεγάλη επιτυχία με τις «Τρεις Χάριτες»